Performance Institutu úzkosti, Ústav molekulární genetiky, 12. 1. 2019

Performance Institutu úzkosti, Ústav molekulární genetiky, 12. 1. 2019

12hodinová konference vzniká jako součást programu nově založené platformy Institut úzkosti (www.institutuzkosti.cz).

12hodinová konference je skupinovou inscenací / happeningem, v níž se slova, obrazy a jednotlivé příspěvky a vystoupení mísí ve složitou koláž, v níž se divák vlivem inscenovaných událostí proměňuje z pasivního pozorovatele v aktéra či hybatele děje, hráče, přednášejícího, terapeuta nebo vědce až po zkoumaný, podřízený objekt (pacienta, věc, dítě nebo zvíře). Je záměrně zasazena do nočních hodin, kdy obvykle instituce a její zaměstnanci (až na nočního hlídače) spí.

Performativní útvar s názvem 12hodinová konference se uskuteční v zázemí části budovy Ústav molekularní genetiky v Krči. Konference bude mít výrazně dynamický charakter, jednotlivé příspěvky budou rozptýleny do různých částí budovy – chodeb, kuchyně, kanceláří.

Konference představí vzájemně se konfrontující zástupce skupin a jednotlivců (herci i reální účastníci konference), kteří čelí úzkosti ze specifických pozic. Příspěvky jednotlivých řečníků se budou lišit svou formou: někteří připraví klasickou prezentaci, přednášku, jiní se budou ozývat se svými vstupy z publika, některé příspěvky budou mít formu inscenované situace, jiné budou probíhat jako monolog či zpověď nebo nonverbální performance. Účastníci se budou skládat jak ze zaměstanců NUDZ, externích přizvaných odborníků či aktivistů, tak z herců a komparzistů.

 

 

představení se koná v sobotu 12.1.2019 v čase 18:00 – 24:00
v Ústavu molekulární genetiky, Víděňská 1083

 

pozvánka na fb zde:

nebo web, zde