Koncerty: v Prostoru Manifesto, a na Last StrašNICE 2018

Koncerty: v Prostoru Manifesto, a na Last StrašNICE 2018

Akustická kytara, elektrická kytara, zpěv, elektronika
 
Koncert v prostoru Manifesto 8. 6. 2018. Foto Jan Mudra
 
Koncert na Last StrašNICE 2018. Foto Dita Havránková