článek v týdeníku rozhlas 6/21

článek v týdeníku rozhlas 6/21

7.června 2021

napsala Kateřina Rathouská do Týdeníku Rozhlas článek nazvaný: Divadlo (opět) žije! Živou kulturu zjevně postrádali všichni.

Zde se mimo jiné píše:

„Divadlo X10 uvedlo svou novinku Mezní stav – „environmentální grotesku“ Anny Smékalové a Barbary Herz, která se také zhostila režie. Spolupracovali na ní různí odborníci, zejména entomologové. Vydařená inscenace s různorodými přírodovědnými informacemi často připomínala scénický esej. Rozjetou zábavu nabídla pouze v části z kuchyně, kde se smažili červi. Pasáže o chemikáliích a otravě přírody nebyly zrovna dvakrát radostné, o to víc však zapůsobily. Tvůrci rozehráli různé prostory (v jednom dokonce vytvořili fantastický les – výprava je dílem Jany Hauskrechtové). Za zvláštní pozornost pak stojí výkon herečky a performerky Jany Kozubkové.“